Loading...

Termostaty - rozdiel medzi hysteréznou reguláciou teploty a PI reguláciou.

Termostaty sa používajú na reguláciu teploty. V závislosti od typu termostatu však existuje viac spôsobov regulácie teploty. Najbežnejšia je regulácia pomocou hysterézy. Inteligentnejšia je PI regulácia, ktorá dokáže regulovať teplotu s menšími výkyvmi a dokáže "predvídať", ako treba prepínať zdroj tepla.

15.1.2024

Hysterézna regulácia je najjednoduchšia a najčastejšie používaná metóda pre termostaty. Pri tejto regulácii sa nastavujú dve hodnoty teploty - horná a dolná hranica. Keď teplota dosiahne hornú hranicu, termostat sa vypne, keď teplota klesne pod dolnú hranicu, termostat sa zapne. Tým sa termostat cyklicky zapína a vypína. Hodnota hysterézy určuje rozdiel medzi hornou a dolnou hranicou, ktorý je potrebný na stabilnú reguláciu. Hysterézna regulácia zvyčajne využíva relé na ovládanie zapínania a vypínania termostatu.

Na druhej strane PI regulácia teploty je sofistikovanejšia metóda používaná v pokročilejších termostatoch. PI regulácia kombinuje dve základné zložky - proporcionalitu a integráciu. Proporcionálna časť sa stará o okamžitú odozvu na zmeny teploty a priraďuje termostatu väčší alebo menší vykurovací alebo chladiaci výkon. Integračná časť sleduje trvanie odchýlok od požadovanej teploty a slúži na elimináciu stálych odchýlok. Tým sa zabezpečuje ešte presnejšia regulácia teploty.

PI regulácia sa často používa v elektronických termostatoch s mikroprocesormi, ktoré môžu vykonávať výpočty a adaptívne upravovať parametre regulácie. To zabezpečuje lepšiu presnosť a stabilitu regulácie teploty v porovnaní s hysteréznou reguláciou.

@parent