Loading...

Elektrické podlahové kúrenie

Pri slove teplo sa nám vybavia rôzne veci. Jednou z nich je aj kúrenie. Kúrenie v domácnosti je v našich zemepisných šírkach podmienkou a preto otázka neznie, či kúriť alebo nie, ale ako, a čím kúriť.

Podlahové kúrenie - vo všeobecnosti


Jednou z možností vykurovania obytných priestorov je aj takzvaná podlahovka. Ide v súčasnej dobe o moderný spôsob vykurovania využívaný pri stavaní novostavieb alebo kompletných rekonštrukciách stavieb. Tak ako pri všetkých ostatných spôsoboch vykurovania, aj pri podlahovkách existujú výhody a nevýhody spájane s týmto druhom vykurovania. Za hlavné výhody možno pokladať to, že ide o sálavý systém, ktorý rovnomerne rozkladá teplo v miestnosti, dochádza k zohrievaniu okolitých stien, a tým pádom aj vzduchu. Ďalej podlahovka nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu a v neposlednom rade nenarušuje dispozíciu interiéru ako rôzne vykurovacie telesá na stenách. Nevýhodou môžu byť vyššie obstarávacie náklady a fakt, že sa nehodí pod drevené podlahy. Vo všeobecnosti rozlišujeme teplovodný a elektrický vykurovací systém a práve o druhom spomínanom si povieme niečo viac.

Elektrické podlahové kúrenie


Ako už z názvu vyplýva, tento typ podlahového kúrenia využíva pre svoj chod elektrickú energiu. Prevádzkové mesačné náklady sú pomerne vyššie oproti teplovodnému, avšak obstarávacie náklady sú naopak nižšie ako u podlahoviek teplovodných. Najzákladnejie delenie elektro podlahoviek je podľa toho, z akého vodiča sa dané podlahové kúrenie skladá. Pokiaľ má vodič vo vykurovacej rohoži len jednu žilu, a teda rohož má dva pripájacie vodiče, hovoríme o jednožilovej rohoži. Jednožilová rohož je náročnejšia na inštaláciu pretože obidva koncové pripájacie koncové vodiče sa musia stretnúť na jednom mieste. Naopak, ak sa vodič skladá z dvoch žíl, znamená to, že rohož môže začínať na jednej strane miestnosti a končiť na druhej. Rozlišujeme interiérové aj exteriérové elektrické podlahové rohože avšak exteriérovými sa budeme zaoberať v inom článku.

Špecifikácie, montáž a umiestnenie podlahového kúrenia


Hlavným činiteľom pre výber vhodnej alternatívy je priestor, v ktorom sa má podlahovka inštalovať. Ak je tvar vykurovanej plochy pravidelný bez zložitých členitostí, je vhodné použiť práve vykurovaciu rohož, pre jednoduchšiu inštaláciu. Ak sa v objekde ale nachádza viac nepravidelných tvarov spravidla oblúkového charakteru ako napr. vaňa alebo kút, lepšie je použiť vykurovací vodič. U vodiča - kábla ale treba dbať na rozteč medzi obrátkami a tieto rozdiely presne dodržať. Pri rohožiach si zase treba dávať pozor nato, že sa nedajú v žiadnom prípade rozdelovať, je možné len strihať tkaninu pomedzi kábel a tým rohože ohýbať do potrebných uhlov. Všeobecne je montáž elektrického podlahového kúrenia podstatne jednoduchšia ako pri teplovodnom kúrení. Samotné technické riešenie ale závisí od použitých vykurovacích rohoží, káblov a v neposlednom rade aj podlahových krytín. V jednoduchom ponímaní sa skladba montáže skladá z podkladu, izolačnej podložky, samotnej vykurovacej rohože, flexibilného lepidla a podlahovej krytiny.

montaz

Regulácia


Správnou reguláciou teploty kúrenia môžeme ušetriť náklady na prevádzku. Výnimkou nie je ani elektrické podlahové kúrenie a preto je táto regulácia potrebná a žiadúca pre chod systému. Základom regulovania podlahy je použitie termostatu s podlahovou sondou. Tá sa umiestnuje do stredu vykurovacieho systému tak, aby sa jednotlivých vodičov nedotýkala a bola vzdialená minimálne 50cm od steny. Sonda slúži predovšetkým na udržanie teploty v systéme, ale tiež zabraňuje prehriatiu systému. Snímač je napojený priamo na termostat, v ktorom sa tiež nachádza snímač merania teploty vo vzduchu, a teda je možné nastavovať si ako teplotu v izbe, tak teplotu podlahy.

Na našej stránke si môžete vybrať z našeho sortimentu elektrických podlahových kúrení TU, rôzneho príslušenstva pre podlahové kúrenie, ako aj výber vhodného termostatu s podlahovým čidlom TU. V prípade, že potrebujete poradiť s tým najvhodnejším výberom elektrickej podlahovky do Vašeho priestoru, stačí nám napísať na mail: esvit@esvit.cz, do predmetu vložte slovo podlahovka a my Vám radi poradíme.