Loading...

Elektrické podlahové vykurovanie

Keď počujeme slovo teplo, napadnú nás rôzne veci. Jednou z nich je vykurovanie. Vykurovanie v domácnosti je v našich zemepisných šírkach nevyhnutnosťou, a preto otázka nestojí tak, či vykurovať, ale ako a čím vykurovať.

9.10.2018

Podlahové vykurovanie - všeobecne


Jednou z možností vykurovania obytných priestorov je takzvané podlahové vykurovanie. V súčasnosti ide o moderný spôsob vykurovania, ktorý sa používa v novostavbách alebo pri kompletných rekonštrukciách. Tak ako so všetkými ostatnými spôsobmi vykurovania, aj s podlahovým vykurovaním sú spojené výhody a nevýhody. Medzi hlavné výhody patrí to, že ide o sálavý systém, ktorý rozvádza teplo rovnomerne po celej miestnosti, čím sa ohrievajú okolité steny, a teda aj vzduch. Okrem toho si podlahový systém nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu a v neposlednom rade nenarušuje dispozíciu interiéru ako rôzne vykurovacie telesá na stenách. Nevýhodou môžu byť vyššie obstarávacie náklady a skutočnosť, že nie je vhodný pre drevené podlahy. Vo všeobecnosti rozlišujeme teplovodné a elektrické vykurovacie systémy a o tých druhých si povieme trochu viac.

Elektrické podlahové vykurovanie


Ako už názov napovedá, tento typ podlahového vykurovania využíva na svoju prevádzku elektrickú energiu. Mesačné prevádzkové náklady sú relatívne vyššie ako pri teplovodnom vykurovaní, ale obstarávacie náklady sú nižšie ako pri teplovodnom podlahovom vykurovaní. Najzákladnejšie delenie elektrického podlahového vykurovania je podľa vodiča, z ktorého sa podlahové vykurovanie skladá. Ak má vodič vo vykurovacej rohoži len jedno jadro, a rohož má teda dva spojovacie vodiče, hovoríme o jednožilovej rohoži. Jednožilová rohož je náročnejšia na inštaláciu, pretože oba koncové spojovacie vodiče sa musia stretnúť na jednom mieste. Naopak, ak sa vodič skladá z dvoch žíl, znamená to, že rohož môže začínať na jednej strane miestnosti a končiť na druhej. Existuje rozdiel medzivnútornými a vonkajšími elektrickými rohožami, avšak vonkajším rohožiam sa budeme venovať v inom článku.

Špecifikácie, inštalácia a umiestnenie podlahového vykurovania


Hlavným faktorom výberu vhodnej alternatívy je priestor, v ktorom sa má podlahové vykurovanie inštalovať. Ak je tvar vykurovanej plochy pravidelný, bez zložitého členenia, odporúča sa použiť práve vykurovaciu rohožna jednoduchšiu inštaláciu. Ak sa však v budove nachádzajú nepravidelnejšie tvary, zvyčajne oblúkovitého charakteru, ako napríklad vaňa alebo roh, je lepšie použiť vykurovací drôt. Pri kábli s vykurovacím drôtom však treba zohľadniť rozstupy medzi závitmi a tieto rozdiely presne dodržať. Pri rohožiach sa opäť musí dbať na to, aby sa nedali nijako rozdeliť, je možné iba prerezať tkaninu medzi káblom a tým ohnúť rohože do potrebných uhlov. Vo všeobecnosti je inštalácia elektrického podlahového vykurovania podstatne jednoduchšia ako pri teplovodnom vykurovaní. Samotné technické riešenie však závisí od použitých vykurovacích rohoží, káblov a v neposlednom rade od použitých podlahových krytín. Zjednodušene povedané, montáž sa skladá z podkladu, izolačnej rohože, samotnej vykurovacej rohože, pružného lepidla a podlahovej krytiny .

montaz

Predpis


Správnou reguláciou teploty vykurovania môžeme ušetriť prevádzkové náklady. Elektrické podlahové vykurovanie nie je výnimkou, a preto je táto regulácia pre prevádzku systému nevyhnutná a žiaduca. Základom regulácie podlahy je použitie termostatu s podlahovou sondou. Tá sa umiestňuje do stredu vykurovacieho systému tak, aby sa nedotýkala jednotlivých vodičov a bola vzdialená minimálne 50 cm od steny. Sonda slúži predovšetkým na udržiavanie teploty v systéme, ale zabraňuje aj prehriatiu systému. Sonda je pripojená priamo k termostatu, v ktorom sa nachádza aj snímač na meranie teploty vzduchu, takže je možné nastaviť teplotu v miestnosti aj teplotu podlahy.

Na našej webovej stránke si môžete vybrať z našej ponuky elektrických podlahových vykurovacích systémov TU, rôznepríslušenstva k podlahovému vykurovaniu, ako aj výber vhodných termostatov s podlahovým snímačom TU. Ak potrebujete poradiť s najlepším výberom elektrického podlahového vykurovania pre váš priestor, stačí nám napísať na e-mailovú adresu esvit@esvit.cz, do predmetu napíšte slovo podlahové vykurovanie a my vám radi poradíme.

@parent